Date personaleINFORMARE PRIVIND DATELE PERSONALE

IN CADRUL CAMPANIEI

“ZUZU TRIMITE TOAMNA IN VACANTA…DE VARA!”

 

 

Identitatea operatorului de date

Datele completate in acest formular sunt prelucrate de compania S.C. Albalact S.A., cu sediul in DN 1, Km 392+600, comuna GALDA DE JOS, sat OIEJDEA, cod 517293, județul ALBA, ROMÂNIA, Telefon: 0372.609.306, e-mail: office@albalact.ro, denumita in continuare Operator, prin imputerniciti:

- S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9a, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/12388/1998, avand cod de inregistrare fiscala RO 11295365.

 

Scopurile prelucrarii

Datele personale colectate in cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.        Organizarea campaniei promotionale, gestionarea inscrierilor in campanie

2.        Acordarea si livrarea premiilor

3.        Indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate


Temeiul juridic

1.        In cazul participantilor ce nu castiga premii in cadrul campaniei, prelucrarea datelor personale ale participantilor se face in baza consimtamantului exprimat de catre participant (GDPR 6.1.a) – consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor.

2.        Incazul participantiilor desemnati castigatori, datele personale sunt prelucrate in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (prelucrare necesara in vederea îndeplinirii unei obligații legale) raportat la art. 110 Legea 227/2015 privind Codul fiscal.


Datele prelucrate

1.        In cazul participantilor necastigatori, inscrisi prin SMS si site colectam si prelucram numarul de telefon.

2.        In cazul participantilor castigatori ai premiilor de o valoare mai mica decat cea impozabila (600 lei conform art.110.4.a legea 227/2015 privind codul fiscal) vom colecta si preclucra numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, varsta si adresa postala, aceste date sunt necesare pentru a valida castigurile si a putea timite premiile.

3.        In cazul castigatorilor premiilor impozabile, vom colecta in plus CNP-ul, in vderea indeplinirii indatoririlor legale.


Perioada prelucrarii

Datele participantilor necastigatori inscrisi in campanie atat prin SMS cat si pe website se prelucreaza pentru o perioada de 90 de zile de la data finalizarii campaniei.

Datele participantilor castigatori in cadrul campaniei se stocheaza pe o perioada de 10 ani conform reglementarilor fiscale in vigoare.

 

Modul de prelucrare

Pentru atingerea scopului campaniei promotionale, datele tale vor fi colectate si stocate in baza de date, extrase periodic pentru participarea la tragerile la sorti conform regulamentului de campanie disponibil pe websiteul campaniei. Datele tale nu sunt supuse unor prelucrari de tip «profiling» care ar putea produce efecte juridice sau care ar putea avea un impact semnificativ asupra persoanei vizate. Datele tale nu vor fi utilizate in niciun alt scop fata de cele declarate in aceasta informare.

 

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele nu vor fi dezvaluite Operatorului, nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale,  ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii, nu vom solicita nici o taxa pentru a va exercita acest drept cu exceptia cazului in care solicitarea dumneavoastra de acces la informatii este nefondata, repetitiva sau excesiva, caz in care se va percepe o suma rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru a furniza aceste informatii (art.12.5.a - GDPR). Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Poti oricand sa retragi consimtamantul de prelucrare. Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor dvs, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)


Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele tale personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, poti contacta Operatorul prin oricare mijloace dintre cele urmatoare:

E-mail:  office@albalact.ro