RegulamentREGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Zuzu trimite toamna în vacanţa… de vară”

Perioada campaniei: 01.10.2018 – 25.11.2018SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1. Campania promoţională „Zuzu trimite toamna în vacanţa… de vară” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de S.C. Albalact S.A., cu sediul în Oiejdea, comuna Galda De Jos, DN1, Km 392+600, judeţul Alba, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J01/70/1991 şi codul de identificare fiscală nr. 1755369, contul RO76RNCB0003021697470004 deschis la BCR Alba, denumită în continuare “Organizator”, înregistrată la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 9699.

1.2. Campania se derulează prin intermediul agenţiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365 şi la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 26 (denumită în continuare “Agenţia”).

1.3. Agenţia va acţiona ca împuternicit al Organizatorului, în sensul dat acestei noţiuni de dispoziţiile legislaţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Regulamentul general privind protecţia datelor”).

1.5. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin întocmirea unui act adiţional la Regulament urmând ca acesta să intre în vigoare imediat după publicarea acestei modificări online.

1.6. Pentru aducerea condiţiilor de derulare a campaniei la cunoştinţa participanţilor, Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.vacantazuzu.ro, în secţiunea Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 01.10.2018  ora 00:00:00 – 25.11.2018 ora 23.59.59, ora României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data  participării la Campanie), care achiziţionează produsele participante în Campanie, care au capacul promoțional, în perioada derulării acesteia (01.10.2018 – 25.11.2018), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare „Participanţi”).

4.2. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, întreprinderile familiale, angajaţii S.C. Albalact S.A., ai agenţiilor organizatoare a Campaniei şi/sau ai companiilor distribuitoare ale S.C. Albalact S.A., precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al II- lea inclusiv), soţii/soţiile şi afinii acestora.

4.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante în Campanie sunt cele listate mai jos şi ilustrate în Anexa nr. 1 a prezentului Regulament.

·        ZUZU IAURT CU CĂPŞUNI 125g

·        ZUZU IAURT CU PIERSICI ŞI CAISE 125g

·        ZUZU IAURT CU VIŞINE 125g

·        ZUZU IAURT CU BANANE 125g

·        ZUZU IAURT CU FRUCTE DE PĂDURE 125g

·        ZUZU IAURT CU FRUCTE DE PĂDURE 400g

·        ZUZU IAURT CU VIŞINE 400g

·        ZUZU IAURT CU CĂPŞUNI 400g

·        ZUZU IAURT CU PIERSICI ŞI CAISE 400g

·        MULTIPACK 6+2 ZUZU CĂPŞUNI - FRUCTE DE PĂDURE – BANANE 8x125g, total 1000g

·        MULTIPACK 6+2 ZUZU PIERSICI ŞI CAISE - VIŞINE - BANANE 8x125g, total 1000g

·        MULTIPACK 6+2 ZUZU CĂPŞUNI – PIERSICI ŞI CAISE 8x125g, total 1000g

·        MULTIPACK 6+2 ZUZU PIERSICI ŞI CAISE – BANANE 8x125g, total 1000g

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

6.1 Pentru a participa la prezenta Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite în cadrul Campaniei, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:

a)       Să achiziţioneze în perioada campaniei minimum un produs participant care are capacul promoțional și să înscrie codul promoţional de pe capacul produsului (format din 8 caractere alfanumerice), prin oricare dintre următoarele metode:

                 I.          Prin SMS, la numărul 1793.

Numărul 1793 fiind unul cu tarif normal stabilit de reţelele de telefonie mobilă din care este trimis SMS-ul; numărul este valabil în următoarele reţele de telefonie mobilă: Telekom, Vodafone, Orange, DIGI. După ce codul promoţional a fost înregistrat, participanţii vor primi un mesaj de confirmare.

               II.          Prin WEBSITE-UL campaniei, la adresa www.vacantazuzu.ro.

Participanţii trebuie să completeze formularul de înscriere, introducând: numărul de telefon şi codul promoţional de pe capac. După ce codul promoţional şi numărul de telefon au fost înregistrate pe site, participanţii vor primi un mesaj de confirmare.

b) Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

I.               Premii acordate instant, prin momente castigatoare – pelerine de ploaie sau fotolii tip puf (conform sectiunii 8.1)

II.             La finalul campaniei, prin tragere la sorti, o excursie in Tenerife (conform sectiunii 8.2)   

c) În eventualitatea câştigării unui premiu trebuie păstrat pentru validare capacul produsului participant care conţine codul promoţional.

6.2. În formular se solicita consimţământul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin împuterniciţii săi, în scopurile organizării campaniei promoţionale, acordării premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale aferente. Participanţii care doresc să înscrie coduri promoţionale prin intermediul website-ului şi care nu acordă consimţământul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de înscriere şi nu vor putea participa la campanie. În cazul participanţilor care înscriu coduri prin SMS, acţiunea de trimitere a mesajului text conţinând codul la numărul campaniei 1793, este considerată acordarea neechivocă a consimţământului de prelucrare a numărului de telefon în scopul participării la campanie.

6.3. Codul promoţional este unic şi poate fi înscris o singură dată în cadrul prezentei Campanii.

6.4. Fiecare participant unic poate câştiga un singur premiu în cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua şi momentul înscrierilor sale. Un participant unic este definit în scopul acestei limitări prin numărul său de telefon mobil sau prin orice altă combinaţie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor câştigate de aceeaşi persoană (combinaţia de nume + prenume + adresa sau CNP-ul, în cazul premiilor impozabile).

6.5. Numărul de înscrieri făcut de un participant unic este limitat la 10 înscrieri în fiecare zi, indiferent de canalul de înscriere (website sau sms). Un participant unic este definit în scopul acestei limitări de numărul de telefon mobil de pe care face înscrierile.

6.6. Blocare numere de telefon

Înscrierea unui număr de 30 de coduri invalide consecutiv în perioada campaniei este considerată tentativa de fraudă şi va genera blocarea numărului de telefon în cauză. Nu mai pot fi înscrise coduri la campania prezenta de pe respectivul număr de telefon.

6.7. Mesajele de răspuns pentru înscrierile în Campanie

Orice înscriere în campanie, făcută fie prin SMS sau website, validă sau invalidă, va primi un mesaj de răspuns, prin acelaşi canal prin care a fost trimisă (SMS sau website), după cum urmează:


Tip mesaj

Răspuns

 

Înainte de data de început a campaniei

Campania Zuzu nu a început încă. Păstrează capacul şi reînscrie codul după data de 01 octombrie. Succes la premii!

Prima înscriere validă

Cod înscris cu succes. Participi la extragerea pentru vacanţa în Tenerife. Te aşteptăm cu noi înscrieri pentru noi premii. Păstrează capacul cu codul înscris.

Următoarele înscrieri valide

Încă o şansă la extragerea finală. Următorul cod îţi poate aduce şi un premiu instant. Succes! Păstrează capacul cu codul înscris. Suport - 0212064161

Cod deja înscris

Ai înscris deja acest cod. Cumpără încă un Zuzu iaurt cu fructe, înscrie noul cod şi păstrează capacele. Succes! Detalii şi suport la 0212064161

După finalizarea campaniei

Campania Zuzu s-a încheiat la data de 25 noiembrie. Vezi pe www.vacantazuzu.ro lista de câștigători ai campaniei. Mulţumim pentru participare!

Cod incorect

Cod incorect. Citeşte cu atenţie codul promoţional de pe capacul produsului şi retrimite-l. Detalii şi suport la 0212064161

Limită de înscrieri zilnice

Ai atins limita de 10 coduri înscrise într-o singură zi. Te rugăm să revii şi mâine. Te aşteptam cu multe premii!

Câştigător fotoliu

Felicitări! Ai câştigat un fotoliu tip puf. Păstrează capacul pe care este inscripţionat codul promoţional. Te contactăm în 10 zile pentru validarea premiului.

Câştigător pelerina

Felicitări! Ai câştigat o pelerină de ploaie. Păstrează capacul cu codul înscris. Te contactăm în 10 zile pentru validarea premiului. Infoline 0212064161.

Telefon blocat

Din cauza unei suspiciuni de tentativă de fraudă, acest număr de telefon a fost blocat şi nu mai poate participa la campania Zuzu. Detalii la 0212064161.

 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

7.1 Premiile oferite în cadrul Campaniei promoţionale pot fi vizualizate în tabelul următor:

Tip premiu

Număr premii

Valoarea individuală

Valoarea totală

 

 

(lei cu TVA inclus)

(lei cu TVA inclus)

Fotoliu tip puf

56

178.5

9996

Pelerină de ploaie

168

56.5

9496.2 

Vacanţă în Tenerife

1

9300

9300

Total

225

 

28792.2

 

7.2 Valoarea comercială brută a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 28792 lei cu TVA

7.3. Descrierea premiilor

Fotoliu tip puf - model cu înălţimea de 110 cm şi diametrul de 80 cm, fără husă interioară. Nylon gros impermeabil rezistent la trafic intens. Umplutură de perle de polistiren.

Pelerină de ploaie cu închidere prin capse, culoarea galbenă, mărime unică XXL, material PVC 0,20 mm.

Voucher turistic pentru o vacanţă în Tenerife: voucher turistic în valoare de 9300 lei, valabil în reţeaua agenţiilor de turism contractată de către Organizator. Voucherul va avea inscripţionate detaliile de transport şi cazare recomandate pentru excursia câştigată, inclusiv linia aeriană, zborul, perioadă şi hotelul, însă câştigătorul poate folosi voucherul pentru achiziţionarea oricăror servicii turistice în reţeaua agenţiei, în limita valorii de 9300 lei, inscripţionata pe voucher şi în limita perioadei în care se poate face achiziţia: 01.01.2019- 31.12.2019. Voucherul este nominal.

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei: costul de achiziţionare a produselor participante, tariful normal de SMS, tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii.

SECŢIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

8.1.  Premiile instant

- Alocarea premiilor instant, din categoriile fotolii şi pelerine, se face prin momente câştigătoare. Înainte de începerea campaniei, mai exact pe data de 28.09.2018, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 224 de momente câştigătoare pentru premiile zilnice acordate, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate aleator in perioada campaniei, in intervalul orar 07:00 – 23:00 al fiecarei zile.

Astfel, în campanie sunt alocate, în fiecare zi, în mod aleator, 4 (patru) momente câştigătoare: 3 momente pentru premiul constând în pelerină de ploaie şi 1 moment pentru premiul constând într-un fotoliu tip puf. Prima înscriere validă înregistrată, cronologic, după fiecare moment câştigător, va fi declarată înscrierea câştigătoare.

- În cazul în care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a făcut următoarea înscriere (cronologic) în campanie, înscriere declarată rezervă.

- Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apelează în ordine, în cazul în care înscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

8.2. Tragerea la sorţi finală

- Tragerea la sorţi va fi electronică şi va avea loc la sediul Agenţiei, în prezenţa unui reprezentant al acesteia şi a unui reprezentant Albalact, pe 26 noiembrie 2018.

- Vor fi extrase câte 5 rezerve pentru marele premiu. În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate în prezentul regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedură de anunţare şi validare.

- Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va rămâne în posesia Organizatorului.

- Lista câştigătorilor şi a premiilor câştigate va fi postată pe site-ul www.vacantazuzu.ro, în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor.

- În extragerea pentru marele premiu vor fi incluse toate înscrierile valide din perioada campaniei, cu excepţia înscrierilor făcute de participanţii care deja au câştigat un premiu în cadrul Campaniei

 

SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORŢI

9.1. Anunţarea câştigătorilor

- Câştigătorii premiilor vor fi contactaţi de către un Reprezentant al Organizatorului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data extragerii, pentru a fi informaţi în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare.

- Participanţii desemnaţi câştigători vor fi apelaţi la numărul de telefon cu care s-au înscris în Campanie sau de pe care au trimis SMS.

- Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de maximum 3 ori, în 3 zile diferite, în intervalul celor 10 zile lucrătoare, între 9.00 şi 18.00.

- Dacă, un câştigător nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv, sau dacă după expirarea celor 10 zile lucrătoare de la data apelării, câştigătorul nu a respectat procedura de validare, câştigătorul va fi invalidat şi se va apela la rezerve.

- Procedura de anunţare a rezervei este aceeaşi cu procedura de anunţare a câştigătorului. Dacă nicio rezervă nu poate fi contactată de către Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acordă şi va rămâne în proprietatea Organizatorului.

9.2. Validarea câştigătorilor

- Participanţii desemnaţi câştigători vor fi rugaţi să furnizeze datele personale pentru validare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro, subiectul e-mailului fiind „Zuzu trimite toamna în vacanţa... de vară!”.

- Datele personale necesare validării sunt: nume, prenume, data naşterii, numărul de telefon de pe care au facut înscrierea câștigătoare, adresa completă pentru trimiterea premiului şi o fotografie cu ambalajul produsului participant pe care este inscripţionat codul promoţional extras câştigător. Fotografia trebuie trimisă în format .jpg, .png sau .pdf. Fotografia trebuie să indice în mod neechivoc că a fost făcută în afara magazinului.

- Premiul ce constă într-o vacanţă în Tenerife are o valoare mai mare de 600 lei, motiv pentru care câştigătorul acestui premiu trebuie să trimită în plus CNP-ul pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

- Codul promoţional înscris pe ambalajului promoţional şi prezentat pentru validare trebuie să coincidă neechivoc cu numărul codului promoţional înscris în Campanie prin SMS sau prin Web.

- Dacă participanţii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare în condiţiile descrise de Regulament, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, sau dacă se constată existenţa unor neconcordante între datele comunicate prin mesajul validat drept câştigător şi cele trimise reprezentantului Organizatorului, aceştia vor fi invalidaţi şi se va apela la rezerve, confirm secţiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge întreg procesul de validare, fiecare etapă având un număr de zile egal cu cel de anunţare şi validare a câştigătorilor extraşi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători care nu respecta sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului.

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei înscrieri câştigătoare poate fi oricare dintre următoarele:

- Participantul a mai câştigat un premiu în cadrul campaniei;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numărul de telefon de pe care a făcut înscrierea câştigătoare, pentru a fi informat în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentanţilor Organizatorului datele de validare în termenul limită de 10 zile lucrătoare de la momentul câştigării;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numărului de telefon mobil de pe care a făcut înscrierea câştigătoare sau care este declarat în momentul înscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea câştigului său în cadrul campaniei;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei în orice mod sau de tentativă de fraudă în cadrul campaniei, în orice mod;

- Participantul refuza premiul;

- Fotografia cu capacul conţinând codul înscris şi declarat câştigător nu respecta condiţiile de validare: este neclară, codul din imagine este ilizibil, poza nu indică faptul că nu a fost făcută în magazin, poza nu respecta formatul fişierului jpg, png sau pdf.

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerată câştigătoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform condiţiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate câştigătorilor prin curier în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării.


SECŢIUNEA 10. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Organizatorul prezenţei Campanii, precum şi celelalte părţi implicate în Campanie nu îşi asumă nicio răspundere pentru înscrierile necorespunzătoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de solicitări care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECŢIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numărului de telefon declarat în momentul înscrierii şi va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de înscriere şi validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament.

11.2. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondența cu persoanele înscrise în campanie dar care nu au câştigat premiile acordate de Organizator după perioada de acordare efectivă a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de modul în care câştigătorii aleg să le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

·          Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje SMS şi Internet, generate de reţelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

·          Situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi cod promoţional; în acest caz va fi validat câştigător acel participant care face dovada ambalajului promoţional în original;

·          Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt al campaniei;

·          Organizatorul nu va fi responsabil pentru achiziţionarea produselor participante la promoţie ale căror coduri promoţionale nu sunt întregi şi vizibile;

·          Situaţiile în care participanţii înscriu pe pagina web un număr de telefon incorect şi din această cauză câştigătorul nu poate fi contactat la acel număr, pentru a fi validat;

·          Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie sau cu ambalaje promoţionale vandalizate;

·          Eventuale greşeli de tipărire a ambalajelor, inclusiv a codurilor inscripţionate pe ambalaje şi erorile din comunicările publicitare.

11.6. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care manifestă un comportament fraudulos în cadrul participării la campanie.

11.7. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECŢIUNEA 11. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Identitatea operatorului de dateDatele completate în acest formular sunt prelucrate de compania S.C. Albalact S.A., cu sediul în DN 1, Km 392+600, comuna GALDA DE JOS, sat OIEJDEA, cod 517293, judeţul ALBA, ROMÂNIA, Telefon: 0372.609.306, e-mail: office@albalact.ro, denumită în continuare Operator

 

Scopurile prelucrării

Datele personale colectate în cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator în următoarele scopuri:

1. Organizarea campaniei promoţionale, gestionarea înscrierilor în campanie

2. Acordarea şi livrarea premiilor

3. Îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale Operatorului în legătură cu premiile acordate


Temeiul juridic

1.În cazul participanţilor ce nu câştigă premii în cadrul campaniei, prelucrarea datelor personale ale participanţilor se face în baza consimţământului exprimat de către participant (GDPR 6.1.a) – consimţământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor.

2.În cazul participanțiilor desemnaţi câştigători, datele personale sunt prelucrate în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (prelucrare necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale) raportat la art. 110 Legea 227/2015 privind Codul fiscal.


Datele prelucrate

1. În cazul participanţilor necâştigători, înscrişi prin SMS şi site colectam şi prelucram numărul de telefon.

2. În cazul participanţilor câştigători ai premiilor de o valoare mai mică decât cea impozabila (600 lei conform art.110.4.a legea 227/2015 privind codul fiscal) vom colecta şi prelucra numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, data naşterii şi adresa poştală, aceste date sunt necesare pentru a valida câştigurile şi a putea trimite premiile.

3. În cazul câştigătorilor premiilor impozabile, vom colecta în plus CNP-ul, în vderea îndeplinirii îndatoririlor legale.

 

Perioada prelucrării

Datele participanţilor necâştigători înscrişi în campanie atât prin SMS cât şi prin website se prelucrează pentru o perioadă de 90 de zile de la data finalizării campaniei.

Datele participanţilor câştigători în cadrul campaniei se stochează pe o perioadă de 10 ani conform reglementărilor fiscale în vigoare.

 

Modul de prelucrare

Pentru atingerea scopului campaniei promoţionale, datele vor fi colectate şi stocate în baza de date, extrase la finalul campaniei pentru participarea la tragerile la sorţi conform regulamentului de campanie disponibil pe website-ul campaniei. Datele nu sunt supuse unor prelucrări de tip «profiling» care ar putea produce efecte juridice sau care ar putea avea un impact semnificativ asupra persoanei vizate. Datele nu vor fi utilizate în niciun alt scop faţă de cele declarate în această informare.

 

Confidenţialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate şi stocate de împuternicitul Mercury360 Communications. Datele nu vor fi dezvăluite Operatorului, nu vor fi transferate în străinătate şi nu vor fi dezvăluite către alţi terţi, cu excepţia situaţiilor în care Operatorul şi/sau Împuterniciţii sunt obligaţi de lege să dezvăluie datele către autorităţi.

 

Drepturile tale

În perioada în care deţinem şi prelucram datele tale,  ai dreptul de a ne solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ştergerea acestora, sau restricţionarea prelucrării, nu vom solicita nici o taxă pentru a vă exercita acest drept cu excepţia cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informaţii este nefondată, repetitivă sau excesivă, caz în care se va percepe o sumă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru a furniza aceste informaţii (art.12.5.a - GDPR). Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrării şi dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Poţi oricând să retragi consimţământul de prelucrare. Trebuie să mai ştii că pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor dvs, puteţi depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

 

Modalităţi de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legată de datele tale personale, în procesul de exercitare a drepturilor menţionate în capitolul anterior, poţi contacta Operatorul prin oricare mijloace dintre cele următoare:

E-mail:  office@albalact.ro

 

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Împuternicitului, va efectua calculul, reţinerea şi plata către bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

Forţa Majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe durata de existenţa a cazului de Forţă Majoră.

13.2. În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

- apariţia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecări de teren, inundaţii, secetă s.a;
- apariţia unor circumstanţe sociale: acţiuni militare, revoluţii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

13.3. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.


SECŢIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenţa Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C. Albalact S.A., Judeţul Alba, Comuna Galda de Jos, Sat Oiejdea în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data încheierii campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestaţie.


SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participanţii acestei Campanii Promoţionale sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfăşurare a Campaniei Promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe pagina www.vacantazuzu.ro la secţiunea „Regulament”, sau printr-o solicitare scrisă către S.C. Albalact S.A., Judeţul Alba, Comună Galda de Jos, Sat Oiejdea. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilitaţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator.

15.3.  Pentru informaţii despre campanie, probleme sau nelămuriri, poate fi apelat numărul 021.206.41.61.

15.4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost semnat în 3 exemplare originale, astăzi ___/____/___, data autentificării de către Notarul Public pentru S.C. Mercury360 Communications S.R.L.

 

Anexa nr. 1  PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele incluse în campanie sun listat mai jos:

Nr. Crt

Produs Participant

Imagine cu titlu de exemplu

1

ZUZU IAURT CU CĂPȘUNI 125g

 

2

ZUZU IAURT CU PIERSICI ȘI CAISE 125g

 

 

3

ZUZU IAURT CU VIȘINE 125g

 

 

4

ZUZU IAURT CU BANANE 125g

 

 

5

ZUZU IAURT CU FRUCTE DE PĂDURE 125g

 

6

ZUZU IAURT CU FRUCTE DE PĂDURE 400g

 

 

7

ZUZU IAURT CU VIȘINE 400g

 

 

8

ZUZU IAURT CU CĂPȘUNI 400g

 

 

9

ZUZU IAURT CU PIERSICI ȘI CAISE 400g

 

 

10

MULTIPACK 6+2 ZUZU
CĂPŞUNI - FRUCTE DE PĂDURE – BANANE
8x125g, total 1000g

 

 

Sticker_simulare_packshot1

 

11

MULTIPACK 6+2 ZUZU
PIERSICI ŞI CAISE - VIŞINE -
BANANE 8x125g, total 1000g

 

 

12

MULTIPACK 6+2 ZUZU
CĂPŞUNI – PIERSICI ŞI CAISE
8x125g, total 1000g

 

 

Sticker_simulare_packshot2

 

13

MULTIPACK 6+2 ZUZU
PIERSICI ŞI CAISE – BANANE
8x125g, total 1000g

 

 

Sticker_simulare_packshot2